• PROFESSIONAL SUPPORT

  Phone: (0216)385.0113
  Address: Số 17, đường Đinh Tiên Hoàng, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

 • TECHNICAL SUPPORT

  Department of Information Technology

  Phone: 024.6291.4716
  Email: httt@moj.gov.vn

 • ONLINE PROFILE STATISTIC

  Received records: 877
  Resolved records: 368