• PROFESSIONAL SUPPORT

  Phone: (024)3203.1313
  Address: Tầng 6, Tòa nhà Hành Chính - Thư viện, số 09 phố Trần Vĩ, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

 • TECHNICAL SUPPORT

  Department of Information Technology

  Phone: 024.6291.4716
  Email: httt@moj.gov.vn

 • ONLINE PROFILE STATISTIC

  Received records: 2906
  Resolved records: 476