• PROFESSIONAL SUPPORT

  Phone: (0236)3863.973/0905.836.347
  Address: Tầng 11 tòa nhà Trung tâm Hành chính thành phố - số 24 Trần Phú, quận Hải Châu, Đà Nẵng

 • TECHNICAL SUPPORT

  Department of Information Technology

  Phone: 024.6291.4716
  Email: httt@moj.gov.vn

 • ONLINE PROFILE STATISTIC

  Received records: 4204
  Resolved records: 2491