• TỜ KHAI YÊU CẦU CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP


  Đơn vị tiếp nhận:
 • THÔNG TIN CƠ BẢN / PERSONAL INFORMATION

 • Viết bằng chữ in hoa, đủ dấu (In capital letters)
 • Ghi rõ số nhà, xã/phường (Number, ward/commune) Chọn huyện/quận, tỉnh/ thành (Selet district city/province)
 • Ghi rõ số nhà, xã/phường (Number, ward/commune) Chọn huyện/quận, tỉnh/ thành (Selet district city/province)
 • Thông tin về cha, mẹ, vợ(chồng) / Information of family members

 • Quá trình cư trú (Tính từ khi đủ 14 tuổi) / Residence process (From age of 14 to present)

 • STT Từ ngày* Đến ngày* Nơi thường trú/ tạm trú* Nghề nghiệp Nơi làm
 • Chú ý: Công dân phải nhập chính xác và đầy đủ thông tin quá trình cư trú. Trường hợp sai hoặc thiếu, Hồ sơ sẽ không được tiếp nhận !
 • Thông tin khác / Other information

 • Theo quy định, công dân được cấp 2 phiếu. Nếu có yêu cầu cấp thêm thì mỗi bản là 5.000 VNĐ
 • Mức thu
  (đồng/lần/người)
  Nội dung thu
  - Phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp.
  - Phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp của sinh viên, người có công với cách mạng, thân nhân liệt sỹ (gồm cha đẻ, mẹ đẻ, vợ (hoặc chồng), con (con đẻ, con nuôi), người có công nuôi dưỡng liệt sỹ).
  - Trẻ em theo quy định tại Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.
  - Người cao tuổi theo quy định tại Luật người cao tuổi.
  - Người khuyết tật theo quy định tại Luật người khuyết tật.
  - Người thuộc hộ nghèo theo quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 – 2020.
  - Người cư trú tại các xã đặc biệt khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu theo quy định của pháp luật.
  Chú ý: Công dân phải xác định đúng mức lệ phí phải nộp. Trường hợp sai, Hồ sơ sẽ không được tiếp nhận !

 • Kết quả đăng ký

 • Mã số đăng ký trực tuyến của     


 • THÀNH PHẦN HỒ SƠ
    - Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp (Mẫu số 03/2013/TT-LLTP dùng cho cá nhân có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp, Mẫu số 04/2013/TT-LLTP dùng cho cá nhân trong trường hợp ủy quyền).
    Trường hợp yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính, Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 phải được chứng thực.
    - Bản chụp (khi nộp hồ sơ phải xuất trình bản chính để đối chiếu) hoặc bản sao có chứng thực giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu đang còn giá trị sử dụng của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp.
    - Văn bản ủy quyền làm thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp có công chứng (trong trường hợp ủy quyền cho người khác làm thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 hoặc cha, mẹ của người chưa thành niên yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 cho con chưa thành niên).
    Trường hợp người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp là cha, mẹ, vợ, chồng, con của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp thì không cần văn bản ủy quyền nhưng phải có giấy tờ chứng minh quan hệ cha, mẹ, vợ, chồng, con như: giấy đăng ký kết hôn, giấy khai sinh hoặc sổ hộ khẩu.
    Ngoài ra, trường hợp người yêu cầu cấp Phiếu LLTP thuộc đối tượng được miễn, giảm lệ phí cấp Phiếu LLTP theo quy định của pháp luật thì phải có giấy tờ chứng minh như Thẻ sinh viên, Giấy chứng nhận hộ nghèo,...
  Lưu ý:
    Chứng thực tại tổ chức hành nghề công chứng hoặc chứng thực tại Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc chứng thực tại Phòng Tư pháp cấp huyện của Việt Nam hoặc chứng thực tại cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài.
    Công chứng theo quy định tại tổ chức hành nghề công chứng hợp pháp của Việt Nam ở trong nước hoặc cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài.