• HỖ TRỢ THỦ TỤC, NGHIỆP VỤ

  Điện thoại: (0214)382.1060
  Địa chỉ: Tầng III, Khối 6, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

 • HỖ TRỢ KỸ THUẬT

  Cục Công nghệ thông tin - Bộ Tư pháp

  Email: httt@moj.gov.vn

 • THỐNG KÊ HỒ SƠ TRỰC TUYẾN

  Hồ sơ đã đăng ký: 5203
  Hồ sơ đã xử lý: 3255