• HỖ TRỢ THỦ TỤC, NGHIỆP VỤ

  Điện thoại: (0258)356.1266 / 0976.890.849
  Địa chỉ: Số 3A Hàn Thuyên, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà

 • HỖ TRỢ KỸ THUẬT

  Cục Công nghệ thông tin - Bộ Tư pháp

  Email: httt@moj.gov.vn

 • THỐNG KÊ HỒ SƠ TRỰC TUYẾN

  Hồ sơ đã đăng ký: 6996
  Hồ sơ đã xử lý: 6586