• HỖ TRỢ THỦ TỤC, NGHIỆP VỤ

  Điện thoại: (058) 356.1266
  Địa chỉ: Số 3A Hàn Thuyên, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà

 • HỖ TRỢ KỸ THUẬT

  Cục Công nghệ thông tin - Bộ Tư pháp

  Điện thoại: 0977.990.345
  Email: httt@moj.gov.vn

 • THỐNG KÊ HỒ SƠ TRỰC TUYẾN

  Hồ sơ đã tiếp nhận: 212
  Hồ sơ đã xử lý: 49