Dịch vụ đăng ký

Cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến

Hỗ trợ đăng ký Thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp nhanh chóng thuận tiện

Hỗ trợ đăng ký chuyển phát hồ sơ yêu cầu và kết quả cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua bưu chính.