Dịch vụ đăng ký

Cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến

Hỗ trợ đăng ký Thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp nhanh chóng thuận tiện

Hỗ trợ đăng ký chuyển phát hồ sơ yêu cầu và kết quả cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua bưu chính.

Từ ngày 01 tháng 10 năm 2022, việc tiếp nhận hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp đã được các tỉnh/thành phố chuyển về Cổng Dịch vụ công của địa phương (địa phương không có trong danh sách lựa chọn ở trên: tỉnh An Giang, tỉnh Khánh Hòa, tỉnh Ninh Bình, tỉnh Quảng Nam,...). Khi cần nộp hồ sơ tại các địa phương này, ông/bà vui lòng truy cập vào Cổng Dịch vụ công của địa phương (có tên miền theo dạng https://dichvucong.tên địa phương.gov.vn, ví dụ https://dichvucong.angiang.gov.vn).