• HỖ TRỢ THỦ TỤC, NGHIỆP VỤ

  Điện thoại: (0254)381.0062
  Địa chỉ: Số 01 Phạm Văn Đồng, Phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa

 • HỖ TRỢ KỸ THUẬT

  Cục Công nghệ thông tin - Bộ Tư pháp

  Email: httt@moj.gov.vn

 • THỐNG KÊ HỒ SƠ TRỰC TUYẾN

  Hồ sơ đã đăng ký: 1127
  Hồ sơ đã xử lý: 1095