• HỖ TRỢ THỦ TỤC, NGHIỆP VỤ

  Điện thoại: (0204)3854.611
  Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà khối chuyên môn - Khu liên cơ quan - Quảng trường 3/2, TP.Bắc Giang, Bắc Giang

 • HỖ TRỢ KỸ THUẬT

  Cục Công nghệ thông tin - Bộ Tư pháp

  Email: httt@moj.gov.vn

 • THỐNG KÊ HỒ SƠ TRỰC TUYẾN

  Hồ sơ đã đăng ký: 471
  Hồ sơ đã xử lý: 1